Natuurpunt start, samen met heel wat partners in België en Nederland, LIFE Nardus & Limosa. Tijdens het zesjarige project gaan we op grote schaal heischrale graslanden herstellen. Dit zijn bloemrijke graslanden op eerder zure bodems waar wilde orchideeën en borstelgras goed gedijen. En we zetten gelijktijdig in op het behouden van de aanwezige weidevogels zoals grutto en wulp die in die graslanden broeden.
In het verleden moest er vaak gekozen worden: ofwel herstel je de sterk bedreigde heischrale graslanden ofwel zet je in op het behoud van de bedreigde weidevogels. In dit project willen we beide combineren: door heischraal grasland te herstellen op een faunavriendelijke manier verdwijnen de weidevogels niet tijdens het proces. Hiervoor zullen we samenwerken met de universiteit Gent en de Nederlandse NGO Stichting Bargerveen zodat alles op een wetenschappelijk onderbouwde manier kan gebeuren.

Hoe gaan we dit doen?
We willen de oppervlakte aan heischrale graslanden met niet minder dan 255 hectare uitbreiden. Hiervoor kopen we soortenarme gronden aan die we biodiverser gaan maken door uitmijning. Dit is een verschralingstechniek die sneller gaat dan maaien, maar minder verstorend is dan afgraven. Voor deze techniek zullen we samenwerken met lokale landbouwers.
Waar gaan we dit doen?
Voor Vlaanderen vinden de acties plaats in het Turnhouts Vennengebied van Natuurpunt, de Laambeekse Heide en Weelde Kampheide van het Agentschap Natuur en Bos. In Nederland werkt het Brabants landschap, net over de grens, in de Regte heide en de Rovertse heide aan dezelfde doelen.
Vanwaar de naam LIFE Nardus & Limosa
Nardus staat in dit project symbool voor heischrale graslanden. Nardus stricta is de wetenschappelijke naam voor borstelgras, een belangrijke soort in heischrale graslanden.
Limosa staat symbool voor de weidevogels. Limosa limosa is de wetenschappelijke benaming van grutto, een belangrijke weidevogel.
Perscontact:
Jef Hendrix – 0491-15 82 80
Fred Geysels – 0477-75 69 28